Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgaria) on esittänyt 29.5.2017 – Geocycle Bulgaria EOOD v. Direktor na direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Asia C-314/17)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varhoven administrativen sad

Pääasian asianosaiset

Kassaatiomenettelyn valittaja: Geocycle Bulgaria EOOD

Kassaatiomenettelyn vastapuoli: Direktor na direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Ennakkoratkaisukysymys

Onko verotuksen neutraalisuutta ja yhteisen arvonlisäverojärjestelmän tehokkuutta koskevia periaatteita loukattu yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 säännösten perusteella, jos pääasian kaltaisessa tilanteessa samasta luovutuksesta peritään arvonlisäveroa kahdesti, kerran yleisten sääntöjen mukaisesti, kun tavaroiden luovuttaja sisällyttää veron myyntilaskuun, ja toisen kerran, kun arvonlisävero peritään ostajalta verotarkastuspäätöksen perusteella käännettyä verovelvollisuutta koskevassa menettelyssä, jolloin evätään käytännössä vähennysoikeus, eikä kansallisessa lainsäädännössä ole säädetty mahdollisuudesta oikaista tavaroiden luovuttajan laskuun sisällytettyä arvonlisäveroa verotarkastuksen jälkeen?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).