Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. svibnja 2017. uputio Varhoven administrativen sad (Bugarska) – Geocycle Bulgaria EOOD protiv Direktor na direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(predmet C-314/17)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Varhoven administrativen sad

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: Geocycle Bulgaria EOOD

Druga stranka u kasacijskom postupku: Direktor na direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Prethodno pitanje

Postoji li povreda načelâ porezne neutralnosti i djelotvornosti zajedničkog sustava PDV-a koja proizlaze iz odredbi Direktive Vijeća 2006/112/EZ1 od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost kada se u slučaju kao u glavnom postupku ista transakcija dva puta oporezuje porezom na dodanu vrijednost, prvi put prema općim pravilima, kada dobavljač iskaže porez na prodajnom računu, i drugi put, kada se kupac oporezuje u skladu s odlukom o razrezu poreza prema mehanizmu obrnutog oporezivanja (Reverse-Charge), pri čemu u praksi nije moguće ostvariti pravo na odbitak pretporeza i nacionalno pravo ne predviđa mogućnost da se PDV koji je iskazan kao porez na dodanu vrijednost na dobavljačevu računu ispravi nakon završetka postupka poreznog nadzora?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)