Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 29. maja 2017 – Geocycle Bulgaria EOOD/Direktor na direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Zadeva C-314/17)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Varhoven administrativen sad

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Geocycle Bulgaria EOOD

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Direktor na direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali sta kršeni načeli davčne nevtralnosti in učinkovitosti skupnega sistema davka na dodano vrednost v skladu z določbami Direktive Sveta 2006/112/ES1 z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, če se v primeru, kakršen je obravnavani v postopku v glavni stvari, ista dobava z DDV obdavči dvakrat, enkrat v skladu s splošnimi pravili tako, da dobavitelj izkaže davek na prodajnem računu, drugič pa tako, da se ga odmeri pridobitelju z odločbo o odmeri davka v skladu s postopkom Reverse-Charge (obrnjena davčna obveznost), pri čemer je pravica do odbitka vstopnega davka v praksi zavrnjena in v nacionalnem pravu ni možnosti, da se po koncu postopka davčnega nadzora popravi DDV, ki je izkazan na računu dobavitelja?

____________

1 UL 2006, L 347, str.1.