Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 29 maj 2017 – Geocycle Bulgaria EOOD mot Direktor na direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Mål C-314/17)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Geocycle Bulgaria EOOD

Motpart: Direktor na direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Tolkningsfrågor

Utgör det ett åsidosättande av principerna om skatteneutralitet och effektivitet av det gemensamma systemet för mervärdesskatt, som följer av bestämmelserna i rådets direktiv 2006/112/EG1 av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när en och samma leverans mot bakgrund av de faktiska omständigheterna i det nationella målet är föremål för mervärdesskatt först enligt de generella bestämmelserna genom att leverantören beräknar mervärdesskatten på fakturan avseende försäljning, och därefter enligt systemet för omvänd betalningsskyldighet av mottagaren, i enlighet med omprövningsbeslutet, enligt vilket det i praktiken inte är möjligt att göra avdrag för mervärdesskatten, och nationell rätt inte ger möjlighet att ändra den mervärdesskatt som beräknats på leverantörens fakturor efter det att förfarandet för skattekontroll avslutats?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1.