Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portugal) den 1. juni 2017 – Caixa Económica Montepio Geral mod Carlos Samuel Pimenta Marinho m.fl.

(Sag C-333/17)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Caixa Económica Montepio Geral

Sagsøgt: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho og Vera da Conceição Pimenta Marinho

Præjudicielt spørgsmål

Er EU-retten – for så vidt som den anerkender, at borgerne i Den Europæiske Union har ret til et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og til ligebehandling mellem borgere og virksomheder således som forankret i henholdsvis artikel 38 og 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – til hinder for en national lovgivning (eneste artikel i lovdekret nr. 32765 af 29.4.1943), der fastsætter en undtagelse til den generelle ordning i artikel 1143 i Código Civil (civillovbog), for så vidt som den behandler banksektoren forskelligt fra andre borgere og virksomheder med hensyn til den form, som lånekontrakter skal have, idet bankerne kan anvende en mindre formel form for lånekontrakt?

____________