Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portugali) on esittänyt 1.6.2017 – Caixa Económica Montepio Geral v. Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho ja Vera da Conceição Pimenta Marinho

(Asia C-333/17)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Pääasian asianosaiset

Ulosmittausvelkoja: Caixa Económica Montepio Geral

Ulosmittausvelalliset: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho ja Vera da Conceição Pimenta Marinho

Ennakkoratkaisukysymys

Onko unionin oikeus ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 38 artiklaan sisältyvä oikeus kuluttajansuojaan sekä perusoikeuskirjan 21 artiklassa tarkoitettu kansalaisten ja yritysten välinen syrjimättömyys ristiriidassa kansalliseen oikeussääntöön (29.4.1943 annetun asetuksen nro 32765 ainoa pykälä) nähden, jolla säädetään poikkeuksesta siviililain (Código Civil) 1143 §:ään, ja sen seurauksena pankkialaa kohdellaan poikkeuksen perusteella lainasopimusten muotovaatimusten suhteen eri tavalla kuin muita yrityksiä ja kansalaisia määrittämällä pankkien tekemille lainasopimuksille vähemmän muodollinen muoto?

____________