Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. lipnja 2017. uputio Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portugal) – Caixa Económica Montepio Geral protiv Carlosa Samuela Pimente Marinha i drugih

(predmet C-333/17)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Stranke glavnog postupka

Tužitelj u ovršnom postupku: Caixa Económica Montepio Geral

Tuženici u ovršnom postupku: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho, Vera da Conceição Pimenta Marinho

Prethodno pitanje

Protivi li se pravu Unije – u dijelu u kojem građanima Unije priznaje temeljna prava zaštite potrošača i jednakog postupanja prema građanima i poduzetnicima, propisana člankom 38. odnosno člankom 21. [Povelje Europske unije o temeljnim pravima] – nacionalna odredba (jedini članak Decreto-Lei (Zakonodavna uredba) br. 32765 od 29. travnja 1943. kojim se uspostavlja iznimka od općeg sustava predviđenog člankom 1143. Código Civil (Građanski zakonik)), zato što za bankarski sektor predviđa drukčije postupanje od onog propisanog za građane i poduzetnike u pogledu oblika u kojem treba sklopiti ugovor o zajmu, pri čemu za ugovore o zajmu sklopljene između bankarskih tijela predviđa manje formalan oblik?

____________