Language of document :

A Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portugália) által 2017. június 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Caixa Económica Montepio Geral kontra Carlos Samuel Pimenta Marinho és társai

(C-333/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Caixa Económica Montepio Geral

Ellenérdekű felek: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho, Vera da Conceião Pimenta Marinho

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az uniós joggal – mivel az elismeri az uniós polgárok számára az [Európai Unió Alapjogi Chartájának] 38. és 21. cikkében foglalt, a fogyasztó védelméhez való alapvető jogot, valamint az állampolgárok és a vállalkozások közötti egyenlő bánásmódhoz való alapvető jogot – az olyan nemzeti szabályozás, (a 1943. április 29-i 32765. sz. törvényrendelet egyetlen cikke, amely a Código Civil [polgári törvénykönyv] 1143. cikkében előírt általános szabály alóli kivételt állapít meg), amely a bankszektor számára a többi polgárnak és vállalkozásnak nyújtott bánásmódtól eltérő bánásmódot biztosít a kölcsönszerződés alakiságát illetően, a bankokkal kötött kölcsönszerződések tekintetében kevésbé kötött alakiságot írva elő?

____________