Language of document :

2017 m. birželio 1 d. Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Caixa Económica Montepio Geral / Carlos Samuel Pimenta Marinho ir kt.

(Byla C-333/17)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Šalys pagrindinėje byloje

Išieškoti prašantis asmuo: Caixa Económica Montepio Geral

Asmenys, iš kurių išieškoma: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho, Vera da Conceição Pimenta Marinho

Prejudicinis klausimas

Ar Sąjungos teisė tiek, kiek pagal ją Sąjungos piliečiams suteikiama pagrindinė teisė į vartotojų apsaugą, numatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 38 straipsnyje, ir pagrindinė teisė į piliečiams ir įmonėms taikomą vienodą požiūrį, nustatyta tos Chartijos 21 straipsnyje, draudžia taikyti tokią nacionalinės teisės normą (1943 m. balandžio 29 d. Dekreto įstatymo Nr. 32765, kuriuo nustatyta išimtis iš Civilinio kodekso 1143 straipsnyje įtvirtintos bendros sistemos, vienintelis straipsnis), pagal kurią bankų sektoriui taikomas skirtingas požiūris nei kitiems piliečiams ir įmonėms, kiek tai susiję su paskolos sutarties sudarymo forma, nes tuo atveju, kai paskolos sutartis sudaro bankai, jos forma yra paprastesnė?

____________