Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portugalsko) 1. júna 2017 – Caixa Económica Montepio Geral/Carlos Samuel Pimenta Marinho a i.

(vec C-333/17)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Oprávnená v exekučnom konaní: Caixa Económica Montepio Geral

Povinní v exekučnom konaní: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho, Vera da Conceição Pimenta Marinho

Prejudiciálna otázka

Bráni právo Únie – v rozsahu, v akom priznáva občanom Únie základné právo na ochranu spotrebiteľa a základné právo na rovnaké zaobchádzanie s občanmi a podnikmi, ktoré sú zakotvené v článku 38 a v článku 21 [Charty základných práv Európskej únie] – vnútroštátnej právnej úprave [jediný článok zákonného dekrétu č. 32765 z 29. apríla 1943, ktorý stanovuje výnimku zo všeobecného režimu upraveného v článku 1143 Código Civil (občiansky zákonník)], pokiaľ táto právna úprava stanovuje, že s bankovým sektorom sa má zaobchádzať inak než s ostatnými občanmi a podnikmi v súvislosti s formou, akú má mať zmluva o úvere, pričom pre zmluvy o úvere uzavreté bankovými inštitúciami stanovuje menej formálnu formu?

____________