Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portugalska) 1. junija 2017 – Caixa Económica Montepio Geral/Carlos Samuel Pimenta Marinho in drugi

(Zadeva C-333/17)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka v postopku izvršbe: Caixa Económica Montepio Geral

Tožene stranke v postopku izvršbe: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho, Vera da Conceição Pimenta Marinho

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali pravo Unije – v delu, v katerem državljanom Unije priznava temeljno pravico do varstva potrošnikov in temeljno pravico enakega obravnavanja med državljani in podjetji, kot izhajata iz člena 38 oziroma 21 [Listine Evropske unije o temeljnih pravicah] – nasprotuje nacionalnemu predpisu (edini člen Decreto-lei (uredba-zakon) št. 32765 z dne 29. aprila 1943, ki določa izjemo od splošne ureditve iz člena 1143 Código Civil (civilni zakonik), in sicer, ker za bančni sektor glede oblike sklenitve posojilne pogodbe določa drugačno obravnavanje, kot velja za ostale državljane in podjetja, saj za posojilne pogodbe, ki jih sklenejo bančne ustanove, določa manj strogo obliko?

____________