Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portugal) den 1 juni 2017 – Caixa Económica Montepio Geral mot Carlos Samuel Pimenta Marinho m.fl.

(Mål C-333/17)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Parter i målet vid den nationella domstolen

Utmätningsborgenär: Caixa Económica Montepio Geral

Utmätningsgäldenärer: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho, Vera da Conceição Pimenta Marinho

Tolkningsfrågor

Utgör unionsrätten – i den mån unionsmedborgarna i artiklarna 38 och 21 i [Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna] tillerkänns en grundläggande rätt till konsumentskydd respektive likabehandling av medborgare och företag – hinder för en nationell lagstiftning (enda artikeln i lagdekret nr 32765 av den 29 april 1943, om undantag från den allmänna bestämmelsen i artikel 1143 i civillagen), när denna lagstiftning innebär en särbehandling av banksektorn jämfört med övriga medborgare och företag, vad gäller vilken form låneavtal ska ha, och tillåter att en mindre formell typ av låneavtal ingås med banker?

____________