Language of document :

Tožba, vložena 4. septembra 2017 – Evropska komisija/Italijanska republika

(Zadeva C-526/17)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Tokár, agenti)

Tožena stranka: Italijanska republika

Predlog tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je Italijanska republika s tem, da je datum izteka koncesije gradenj v zvezi z avtocesto A 12 Civitavecchia-Livorno podaljšala do 31. decembra 2046, ne da bi objavila obvestilo o javnem naročilu, kršila obveznosti, ki jih ima v skladu s členoma 2 in 58 Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 132), kakor je bila spremenjena;

Italijanski republiki naloži plačilo sodnih stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija meni, da je podaljšanje koncesije gradenj v zvezi z avtocesto A 12 Civitavecchia-Livorno do 31. decembra 2046 sprememba bistvenega pogoja te koncesije; ker gre za bistveno spremembo te koncesije, pomeni navedeno podaljšanje sklenitev nove koncesije gradenj, ki bi morala biti kot taka predmet objave obvestila o javnem naročilu. Ker pa ni bilo nobenega obvestila, je Italijanska republika kršila obveznosti iz členov 2 in 58 Direktive 2004/18/ES.

____________