Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court of the United Kingdom (Regatul Unit) la 14 august 2017 – Hoteles Piñero Canarias, S.L./Keefe (prin reprezentantul său Eyton, în calitate de reprezentant al unui major protejat)

(Cauza C-491/17)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court of the United Kingdom

Părțile din procedura principală

Recurentă: Hoteles Piñero Canarias, S.L.

Intimat: Keefe (prin reprezentantul său Eyton, în calitate de reprezentant al unui major protejat)

Întrebările preliminare

Articolul 11 alineatul (3)1 impune ca acțiunea introdusă de persoana vătămată împotriva deținătorului poliței de asigurare/asiguratului să fie în materie de asigurări în sensul că ridică o problemă referitoare la validitatea sau efectul poliței?

Articolul 11 alineatul (3) impune să existe riscul pronunțării unor hotărâri contradictorii dacă nu este permisă introducerea în cauză?

Instanța are o putere de apreciere în ceea ce privește decizia de a autoriza sau de a nu autoriza o introducere în cauză în temeiul unei cereri care intră sub incidenţa articolului 11 alineatul (3)?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74).