Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Vestre Landsret (Danemarca) la 18 august 2017 – C&D Foods Acquisition ApS/Skatteministeriet

(Cauza C-502/17)

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Vestre Landsret

Părțile din procedura principală

Reclamantă: C&D Foods Acquisition ApS

Pârât: Skatteministeriet

Întrebările preliminare

Articolul 168 din Directiva [2006/112]1 trebuie să fie interpretat în sensul că, în împrejurări precum cele din litigiul principal, o societate holding are dreptul la deducerea în totalitate a TVA-ului aferent serviciilor prestate în amonte în cadrul unei proceduri de verificări prealabile efectuate în vederea unei cesionări preconizate, însă nerealizate, a titlurilor de participare deținute la o filială căreia societatea holding îi furnizează servicii de administrare și servicii informatice care sunt supuse TVA-ului?

Răspunsul la întrebarea precedentă este influențat de faptul că prețul serviciilor de administrare și al serviciilor informatice supuse TVA-ului, prestate de societatea holding în cadrul activității sale economice, este o sumă stabilită care corespunde cheltuielilor efectuate de societatea holding cu salariile angajaților, plus un „adaos” de 10 %?

Indiferent de răspunsurile formulate la întrebările precedente, poate exista un drept de deducere în situația în care costurile serviciilor de consultanță în discuţie în litigiul principal sunt considerate costuri generale și, în cazul unui răspuns afirmativ, în ce condiții?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).