Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret (Danska) 18. avgusta 2017 – C&D Foods Acquisition ApS/Skatteministeriet

(Zadeva C-502/17)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Vestre Landsret

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: C&D Foods Acquisition ApS

Tožena stranka: Skatteministeriet

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 168 Direktive 2006/112/ES1 razlagati tako, da je v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, holding upravičen do odbitka DDV v celoti od vstopnih storitev, povezanih s skrbnim pregledom, opravljenim pred predvideno, vendar nedokončano prodajo delnic hčerinske družbe, za katero holding opravlja storitve upravljanja in IT, obdavčene z DDV?

2.    Ali na odgovor na zgornje vprašanje vpliva dejstvo, da je cena za storitve upravljanja in IT, ki so obdavčene z DDV in jih holding opravlja v okviru svoje gospodarske dejavnosti, fiksen znesek, ki ustreza izdatkom holdinga za plače zaposlenih z dodatnim 10-odstotnim „pribitkom“?

3.    Ne glede na odgovor na prejšnji vprašanji, ali lahko obstaja pravica do odbitka, če se šteje, da so stroški svetovanja, kot so ti v postopku v glavni stvari, splošni stroški, in, če je odgovor pritrdilen, pod katerimi pogoji?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).