Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. kolovoza 2017. uputio Cour dʼappel de Liège (Belgija) – Ministère public protiv Marina-Simiona Suta

(predmet C-514/17)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour dʼappel de Liège

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ministère public

Tuženik: Marin-Simion Sut

Prethodno pitanje

Može li se članak 4. točku 6. Okvirne odluke 2002/5841 tumačiti na način da ga se ne može primijeniti na činjenice zbog kojih je kaznu oduzimanja slobode izrekao sud države članice izdavateljice naloga ako su te iste činjenice na državnom području države koja izvršava nalog kažnjive samo novčanom kaznom, što znači da u skladu s nacionalnim pravom države koja izvršava nalog nije moguće izvršiti kaznu oduzimanja slobode u državi članici koja izvršava nalog i to na štetu socijalne rehabilitacije osuđene osobe te njezinih obiteljskih, društvenih, gospodarskih i drugih veza?

____________

1     Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83.; ispravak SL L 222, str. 14.)