Language of document :

2017. augusztus 18-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság

(C-506/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovén

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: E. Sanfrutos Cano, M. Žebre)

Alperes: Szlovén Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Szlovén Köztársaság nem teljesítette az 1999/31/EK irányelv 14. cikkének b) pontjából eredő kötelezettségeit, mivel a Dragonja, Dvori, Rakek – Pretržje, Bukovžlak – Cinkarna, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec – steklarna, Tuncovec – OKP és Bočna – Podhom hulladéklerakók tekintetében nem tette meg az ezen irányelv 7. cikkének g) pontja és 13. cikke értelmében szükséges intézkedéseket az iránt, hogy a lehető leghamarabb lezárja azokat a lerakókat, amelyek ugyanezen irányelv 8. cikke értelmében nem kaptak engedélyt a működés folytatására;

állapítsa meg, hogy a Szlovén Köztársaság nem teljesítette az 1999/31/EK irányelv 14. cikkének c) pontjából eredő kötelezettségeit, [mivel nem] fogadta el Ostri Vrh hulladéklerakó tekintetében a szükséges munkálatok engedélyezésére és a felülvizsgálati terv maradéktalan megvalósítására, valamint az 1999/31/EK irányelv követelményeinek - az I. melléklet I. pontjában foglalt követelmények kivételével - való megfelelésre vonatkozó átmeneti időszak kiszabására irányuló intézkedéseket az ezen irányelv 18. cikk (1) bekezdésében megadott időpontot követő nyolc éven belül;

A Szlovén Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1.    Az 1999/31/EK irányelv (a továbbiakban: irányelv) 14. cikke értelmében a tagállamoknak intézkedéseket kellett tenniük annak biztosítására, hogy a már meglévő, azaz „az ezen irányelv átvételekor [vagyis 2001. július 16-án, Szlovénia esetében a csatlakozás napján, azaz 2004. május 1-jén] engedéllyel rendelkező vagy működő” hulladéklerakókat az irányelv követelményeinek fényében felülvizsgálják, és e vizsgálat alapján a lehető hamarabb lezárják, vagy pedig biztosítsák, hogy e lerakók nyolc éves átmeneti időszakon belül megfelelnek az irányelv követelményeinek, amely határidő 2009. július 16-án lejárt. E határidő érvényes Szlovénia tekintetében is, amely e tekintetben a csatlakozási szerződés értelmében nem részesült átmeneti időszakban.

2.    A Szlovén Köztársaság pert megelőző szakasz során tett kijelentései fényében, és tekintettel a szlovén közigazgatási szervek határozataira, amelyek az egyes, a létesítményeknek a lezárási eljárás alatt történő működésének ellenőrzésére és a lezárást követő utógondozásra vonatkozó intézkedésekből kitűnnek, a Bizottság helytálló módon vonja le azt a következtetést, hogy hét hulladéklerakó (Mislinjska Dobrava, Volče, Izola, Dragonja, Dvori, Mozelj, Tuncovec – OKP) tekintetében a lezárási munkák még a végrehajtás szakaszában vannak, aminek alapján a Bizottság megállapítja, hogy e hulladéklerakók tekintetében a Szlovén Köztársaság még nem tett eleget az irányelv 14. cikkének b) pontja értelmében fennálló kötelezettségeinek.

3.    Valamennyi rendelkezésre álló információ vizsgálatából az következik, tekintettel továbbá a Szlovén Köztársaságnak a pert megelőző szakasz során tett kijelentéseire és bármilyen ellenkező bizonyíték hiányában, hogy öt hulladéklerakó (Bočna – Podhom, Dogoše, Mala gora, Tuncovec – steklarna és Stara vas) vonatkozásában – a Szlovén Köztársaság azon kijelentései ellenére, amelyek szerint e lerakók lezárása nagyrészt befejeződött – még nem hoztak végleges határozatot a lezárásról, amint azt az irányelv 14. cikk b) pontja, összefüggésben 13. cikkének b) pontjával, megköveteli. A Bizottság ebből arra következtet tehát, hogy a Szlovén Köztársaság ezen öt hulladéklerakó vonatkozásában nem tett még eleget az irányelv 14. cikkének b) pontja értelmében fennálló kötelezettségeinek.

4.    Valamennyi rendelkezésre álló információ elemzéséből az következik, továbbá tekintettel a Szlovén Köztársaságnak a pert megelőző szakasz során tett kijelentéseire és bármilyen ellenkező bizonyíték hiányában, hogy nyolc hulladéklerakó (Dolga vas, Jelšane, Stara gora, Rakek – Pretržje, Lokovica, Dolga Poljana, Bukovžlak-Cinkarna, Suhadole) még nem hoztak végleges határozatot a lezárásról, amint azt az irányelv 14. cikk b) pontja, összefüggésben 13. cikkének b) pontjával, megköveteli, kitűnik továbbá, hogy a lezárási munkák még folyamatban vannak. A Bizottság ebből arra következtet tehát, hogy a Szlovén Köztársaság e nyolc hulladéklerakó vonatkozásában ugyancsak nem tett még eleget az irányelv 14. cikkének b) pontja értelmében fennálló kötelezettségeinek.

5.    A Szlovén Köztársaság egyáltalán nem terjesztett elő semmilyen bizonyítékot annak alátámasztására, hogy az Ostri Vrh hulladéklerakó vonatkozásában a kiegészítő, indokolással ellátott véleményre nyújtandó válaszra előírt határidőn belül (vagyis a jelen kereset benyújtásának napjánál korábban) környezetvédelmi engedélyt adott volna ki az említett létesítmény tevékenységének folytatásához, miáltal e tagállam teljesítette volna a 14. cikk c) pontjából eredő kötelezettségeit. Ezenfelül a Bizottság megállapítja, hogy a lerakó lezárási eljárása alatt és azt követően való működésre vonatkozó utólagos engedélyből az következik, hogy a lezárási munkák még folyamatban vannak, és azokat 2019. május 30. előtt kell befejezni, amiből azt következik, hogy a Szlovén Köztársaság semmi esetre sem tett eleget az irányelv 14. cikkének értelmében fennálló kötelezettségeinek.

____________