Language of document :

2017. július 10-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Horvát Köztársaság

(C-415/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: horvát

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: H. Støvlbæk, M. Mataija és G. von Rintelen meghatalmazottak)

Alperes: Horvát Köztársaság

Kereseti kérelmek

Az Európai Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Horvát Köztársaság – mivel 2016. június 17-ig nem fogadta el azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló, 2014. április 16-i 2014/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL 2014. L 158., 196. o.), vagy legalábbis nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal – nem teljesítette az ezen irányelv 2. cikkéből eredő kötelezettségeit;

az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése alapján kötelezze a Horvát Köztársaságot a jelen irányelv átültetési intézkedéseinek közlésére vonatkozó kötelezettség megsértését megállapító ítélet kihirdetésének időpontjától kezdődően napi 9275,20 euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére;

a Horvát Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Horvát Köztársaság nem teljesítette a 2014/56/EU irányelv átültetési intézkedéseinek közlésére vonatkozó kötelezettségét az ezen irányelv 2. cikkében előírt határidőn belül.

____________