Language of document :

Kanne 12.7.2017 – Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta

(Asia C-420/17)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: O. Beynet ja C. Hermes)

Vastaaja: Ranskan tasavalta

Vaatimukset

on todettava, että Ranskan tasavalta ei ole noudattanut luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY 5 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut kaikkia tarvittavia toimenpiteitä peltosirkun yleisen suojelujärjestelmän luomiseksi Landesin departementissa

Ranskan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio katsoo, että Ranska ei ole milloinkaan toteuttanut tarvittavia johdonmukaisia ja koordinoituja suojelutoimenpiteitä peltosirkun suojelujärjestelmän luomiseksi, minkä vuoksi se ei ole noudattanut direktiivin 2009/147/EY1 mukaisia velvoitteitaan.

____________

1 EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7