Language of document :

2012. december 21-én benyújtott kereset - Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

(C-600/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Patakia és D. Düsterhaus meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság - mivel tovább működtetett egy rosszul működő és telített (Zakynthoson , Kalamaki régióban, Griparaiika helységben található) hulladéklerakót, amely nem felel meg az EU környezetvédelmi szabályozása által támasztott valamennyi feltételnek és követelménynek - megsértette a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv2 13. cikkéből és 36. cikkének (1) bekezdéséből, valamint a hulladéklerakókról szóló 99/31/EK irányelv 8. és 9. cikkéből, 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjából, valamint 12. és 14. cikkéből eredő kötelezettségeit. Állapítsa meg továbbá, hogy a Görög Köztársaság - mivel a hulladéklerakó működési engedélyét a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében előírt eljárás alkalmazása nélkül újította meg - az e cikkből eredő kötelezettségeit is megsértette.

a Görög Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A görög hatóságok eltűrték, hogy tovább működjön egy már több, mint telített hulladéklerakó, és nem fogadták el a lerakó befogadóképessége szükséges növelésének biztosításához szükséges intézkedéseket (vagy a probléma egy más megoldását) 2015. december 31-ig (a megújított környezetvédelmi paraméterek lejártának időpontja) vagy legalább addig, míg el nem kezdi működését az új zakynthosi hulladéklerakó.

A görög hatóságok nem fogadtak el minden, a különböző helyszíni vizsgálatok (2011. október 25., 2010. január 26., 2009. október 26., 2009. május 11., 2009. február 6., 2008. augusztus 26., 2007. április 13., 2005. december 8., 2005.január 7. és 1999. december 14) jegyzőkönyveiből következő jelentős számú probléma megoldásához szükséges javító intézkedést, és lehetővé teszik, hogy e hulladéklerakó a problémák ellenére továbbra is működhessen.

A görög hatóságok nem dolgozták még ki és nem hagyták jóvá a zakynthosi hulladéklerakó felülvizsgálati tervét, és nem nyújtottak be a hulladéktároló működési engedélyének megújítása iránti olyan kérelmet, amely tartalmazza az esetleges kockázatok értékelésének tervét.

Ebből következik, hogy a görög hatóságok nem teljesítették a hulladékokról szóló 2008/98 irányelv 13. cikkéből és 36. cikkének (1) bekezdéséből, valamint a hulladéklerakókról szóló 99/31/EK irányelv 8. és 9. cikkéből, 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjából, valamint 12. és 14. cikkéből eredő kötelezettségeiket.

Ezenfelül, a görög hatóságok a 2011. június 8-i tárcaközi rendelettel 2015 december 31-ig meghosszabbították a hulladéklerakó környezetvédelmi paraméterinek átmeneti kiterjesztését (amely paraméterek a működési engedély alapját jelentik) anélkül, hogy megfelelően elvégezték volna a 92/43 irányelv6. cikkének (3) bekezdésében előírt hatásvizsgálatot.

____________

1 - HL L 312., 3. o.

2 - HL L 182., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 4. kötet 228. o.

3 - HL L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 2. kötet 102. o.