Language of document :

A Bíróság (ötödik tanács) 2014. július 17-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

(C-600/12. sz. ügy)1

(Tagállami kötelezettségszegés – Környezet – Hulladékkezelés – 2008/98/EK, 1999/31/EK és 92/43/EGK irányelvek – Hulladéklerakó Zakynthos szigetén – Zakynthosi Tengeri Nemzeti Park – Natura 2000 hely – Caretta caretta tengeri teknős – A környezetvédelmi záradékok érvényességi idejének meghosszabbítása – Rendezési terv hiánya – Hulladéklerakó üzemeltetése – Működési zavarok – A hulladéklerakó telítettsége – Csurgalékvíz beszivárgása – A hulladék elégtelen lefedése és terítése – A hulladék kiterjedése)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Patakia és D. Düsterhaus meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság (képviselő: E. Skandalou meghatalmazott)

Rendelkező rész

A Görög Köztársaság

– mivel tovább működtetett egy rosszul működő, Zakynthos szigetén, Kalamaki régióban, Gryparaiika helységben (Görögország) található telített hulladéklerakót, amely nem felel meg a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv13. cikkében és 36. cikkének (1) bekezdésében, valamint a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 8. és 9. cikkében, 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 12. és 14. cikkében előírt feltételeknek és követelményeknek, és

    – mivel a szóban forgó hulladéklerakó működési engedélyét a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében előírt eljárás alkalmazása nélkül újította meg

    nem teljesítette az említett rendelkezésekből eredő kötelezettségeit.

A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 63., 2013.3.2.