Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 17 iulie 2014 – Comisia Europeană/Republica Elenă

(Cauza C-600/12)1

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Mediu – Gestionarea deșeurilor – Directivele 2008/98/CE, 1999/31/CE și 92/43/CEE – Depozit de deșeuri pe insula Zakynthos – Parcul național maritim din Zakynthos – Sit Natura 2000 – Broasca țestoasă marină Caretta caretta – Prelungire a duratei de validitate a clauzelor de mediu – Lipsa unui plan de amenajare – Exploatare a unui depozit de deșeuri – Deficiențe de funcționare – Saturare a depozitului de deșeuri – Infiltrare de levigate – Acoperire insuficientă și dispersare a deșeurilor – Extindere a depozitului de deșeuri)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Patakia și D. Düsterhaus, agenți)

Pârâtă: Republica Elenă (reprezentant: E. Skandalou, agent)

Dispozitivul

Republica Elenă,

prin menținerea în funcțiune pe insula Zakynthos, la Gryparaiika, în regiunea Kalamaki (Grecia), a unui depozit de deșeuri care prezintă deficiențe de funcționare, care este saturat și care nu respectă condițiile și cerințele prevăzute de reglementarea Uniunii în materie de mediu prevăzute la articolul 13 și la articolul 36 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, precum și la articolul 8, la articolul 9, la articolul 11 alineatul (1) litera (a) și la articolele 12 și 14 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri și

prin reînnoirea autorizației de depozitare de deșeuri pentru depozitul în cauză fără respectarea procedurii prevăzute la articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică,

nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor menționate.

Obligă Republica Elenă la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 63, 2.3.2013.