Language of document :

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 17. julija 2014 – Evropska komisija proti Helenski republiki

(Zadeva C-600/12)1

(Neizpolnitev obveznosti države – Okolje – Ravnanje z odpadki – Direktive 2008/98/ES, 1999/31/ES in 92/43/EGS – Odlaganje odpadkov na otoku Zakintosu – Morski nacionalni park Zakintos – Območje Natura 2000 – Morska želva Caretta caretta – Podaljšanje veljavnosti okoljskih določb – Neobstoj razvojnega načrta – Obratovanje odlagališča – Slabo delovanje – Prenasičenost odlagališča – Pronicanje izcednih vod – Nezadostna pokritost in raztresenost odpadkov – Razširitev odlagališča)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. Patakia in D. Düsterhaus, agenta)

Tožena stranka: Helenska republika (zastopnik: E. Skandalou, agent)

Izrek

1.    Helenska republika

– s tem, da je na otoku Zakintosu na lokaciji Griparaiika v regiji Kalamaki (Grčija) v delovanju obdržala slabo delujoče in prenasičeno odlagališče odpadkov, ki ne ustreza vsem pogojem in zahtevam okoljske zakonodaje Unije, ki jih določajo člena 13 in 36(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2008/98/ES z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv in členi 8, 9, 11(1)(a), 12 in 14 Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih, in

– s tem, da je obnovila obratovalno dovoljenje za zadevno odlagališče, ne da bi upoštevala postopek, predpisan s členom 6(3) Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst,

ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi teh določb.

2.    Helenski republiki se naloži plačilo stroškov.

____________

1     UL C 63, 2.3.2013.