Language of document :

Tužba podnesena 4. rujna 2017. – Europska komisija protiv Talijanske Republike

(predmet C- 526/17)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Tokár, agenti)

Tuženik: Talijanska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Talijanska Republika, time što je produljila do 31. prosinca 2046. istek roka na koji je dana koncesija radova u vezi s autocestom A 12 Civitavecchia-Livorno a da nije objavila poziv na nadmetanje, povrijedila obveze koje ima na temelju članaka 2. i 58. Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, od 31. ožujka 2004., o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (SL L 134, str. 114.), kako je kasnije izmijenjena;

Talijanskoj Republici naloži snošenje sudskih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija smatra da je produljenje do 31. prosinca 2046. koncesije za radove na autocesti A 12 Civitavecchia-Livorno izmjena bitnog uvjeta koncesije; kada je riječ o materijalnoj izmjeni te koncesije, navedeno produljenje jednako je sklapanju nove koncesije za radove te kao takva treba biti objavljena putem objave poziva na nadmetanje. Međutim, s obzirom da nije došlo do objave, Talijanska Republika je povrijedila obveze koje ima na temelju članaka 2. i 58. Direktive 2004/18/EZ.

____________