Language of document :

2017. szeptember 4-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-526/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Tokár meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel 2046-ig hirdetmény közzététele nélkül hosszabbította meg 2046 december 31-ig az A 12 Civitavecchia-Livorno autópályára vonatkozó, építési beruházásra irányuló koncesszió lejártának határidejét – nem teljesítette a módosított, az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004 L 134., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 7. kötet 132. o.) 2. és 58. cikkéből eredő kötelezettségeit;

az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az A 12 Civitavecchia-Livorno autópályára vonatkozó, építési beruházásra irányuló koncesszió 2046. december 31-ig történő meghosszabbítása e koncesszió egyik lényeges határideje módosításának minősül, mivel e koncesszió lényeges módosításáról van szó, a határidő e meghosszabbítása egy új, építési beruházásra irányuló koncesszió megkötésével egyenértékű, és mint ilyen, hirdetmény közzétételének tárgyát kellett volna alkotnia. Mivel, ellenben, semmiféle közzétételre nem került sor, az Olasz Köztársaság nem teljesítette a 2004/18/EK irányelv 2. és 58. cikkéből eredő kötelezettségeit.

____________