Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 4. septembrī – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

(lieta C-526/17)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Tokár)

Atbildētāja: Itālijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, bez iepirkuma izsludināšanas pagarinot automaģistrālē A12 Čiviatevekija-Livorno veicamo būvdarbu koncesijas termiņu līdz 2046. gada 31. decembrim, Itālijas Republika nav izpildījusi Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV 2004, L 134, 114. lpp.), redakcijā ar vēlāk tajā izdarītajiem grozījumiem, 2. un 58. pantā paredzētos pienākumus;

piespriest Itālijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija uzskata, ka, pagarinot automaģistrālē A12 Čiviatevekija-Livorno veicamo būvdarbu koncesiju līdz 2046. gada 31. decembrim, tiek grozīts būtisks šīs koncesijas nosacījums. Tā kā šis pagarinājums ir būtiska minētās koncesijas nosacījuma grozījums, tas ir pielīdzināms jaunas būvdarbu koncesijas noslēgšanai, kas kā tāda bija jādara zināma, izsludinot iepirkumu. Taču, tā kā šāda izsludināšana nav notikusi, Itālijas Republika nav izpildījusi Direktīvas 2004/18/EK 2. un 58. pantā noteiktos pienākumus.

____________