Language of document :

Beroep ingesteld op 4 september 2017 – Europese Commissie/Italiaanse Republiek

(Zaak C-526/17)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Tokár, gemachtigden)

Verwerende partij: Italiaanse Republiek

Conclusies

vaststelling dat de Italiaanse Republiek, door de termijn voor de concessie van werken aan de autoweg A12 Civitavecchia-Livorno te verlengen tot 31 december 2046 zonder bekendmaking van een aankondiging van opdracht, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 2 en 58 van richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB 2004, L 134, blz. 114), zoals gewijzigd;

verwijzing van de Italiaanse Republiek in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De Commissie meent dat de verlenging van de concessie van werken aan autoweg A12 Civitavecchia-Livorno tot 31 december 2046 een wijziging vormt van een essentiële termijn van deze concessie; aangezien het een wezenlijke wijziging van deze concessie betreft, staat deze verlenging gelijk aan een nieuwe concessie van werken en moest zij als zodanig worden bekendgemaakt door middel van een aankondiging van opdracht. Aangezien geen aankondiging is bekendgemaakt, is de Italiaanse Republiek de krachtens de artikelen 2 en 58 van richtlijn 2004/18/EG op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

____________