Language of document :

Acțiune introdusă la 4 septembrie 2017 – Comisia Europeană/Republica Italiană

(Cauza C-526/17)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Tokár, agenți)

Pârâtă: Republica Italiană

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

constatarea faptului că prin prelungirea termenului de concesionare a lucrărilor publice pentru autostrada A 12 Civitavecchia - Livorno până la 31 decembrie 2046 fără publicarea vreunei cereri de ofertă, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 2 și 58 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO L 134, p. 114, Ediție specială, 06/vol. 8, p. 116), cu modificările ulterioare;

obligarea Republica Italiană la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Comisia consideră că prelungirea termenului de concesionare a lucrărilor publice pentru autostrada A 12 Civitavecchia - Livorno până la 31 decembrie 2046 consituie o modificare a unei condiții esențiale a concesionării. Fiind vorba despre o modificare esențială a acestei concesionări, prelungirea respectivă echivalează cu încheierea unei noi concesionări de lucrări publice și trebuia să facă, prin urmare, obiectului publicității prin intermediul publicării unei cereri de ofertă. Întrucât nu a avut loc nicio publicitate, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 2 și 58 din Directiva 2004/18/CE.

____________