Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel de Liège (Belgie) dne 23. srpna 2017 – Ministère public v. Marin-Simion Sut

(Věc C-514/17)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel de Liège

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Ministère public

Odpůrce: Marin-Simion Sut

Předběžná otázka

Lze čl. 4 odst. 6 rámcového rozhodnutí 2002/5841 vykládat v tom smyslu, že se nemusí použít v případě skutků, za které soud vydávajícího členského státu uložil trest odnětí svobody, pokud na území vykonávajícího státu lze za tytéž skutky uložit pouze peněžitý trest, což znamená, že podle vnitrostátního práva vykonávajícího státu nelze ve vykonávajícím státě provést výkon trestu odnětí svobody, což je na úkor společenské rehabilitace odsouzené osoby a jejích rodinných, společenských, ekonomických či jiných vazeb na vykonávající stát?

____________

1 Rámcové Rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy – (Úř. věst. 2002, L 190, s.1).