Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Liège (Belgia) 23. augustil 2017 – Ministère public versus Marin-Simion Sut

(kohtuasi C-514/17)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Liège

Põhikohtuasja pooled

Süüdistaja: Ministère public

Süüdistatav: Marin-Simion Sut

Eelotsuse küsimus

Kas raamotsuse 2002/5841 artikli 4 punkti 6 võib tõlgendada nii, et seda ei saa kohaldada tegude suhtes, mille eest on vahistamismääruse teinud riigi kohus mõistnud vangistuse, kui samade tegude eest karistatakse vahistamismäärust täitva riigi territooriumil ainult rahalise karistusega, mistõttu ei saa vahistamismäärust täitva liikmesriigi siseriikliku õiguse kohaselt vangistust vahistamismäärust täitvas liikmesriigis täide viia ning see nõrgendab süüdimõistetud isiku sotsiaalset rehabilitatsiooni ja tema perekondlikke, ühiskondlikke või majanduslikke sidemeid?

____________

1 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584 Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/006, lk 34).