Language of document :

A Cour d'appel de Liège (Belgium) által 2017. augusztus 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Marin-Simion Sut elleni büntetőeljárás

(C-514/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d’appel de Liège

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Ministère public

Marin-Simion Sut

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A 2002/584 kerethatározat1 4. cikkének 6. pontját lehet-e úgy értelmezni, hogy az nem alkalmazható olyan cselekményekre, amelyek miatt valamely kibocsátó állam bírósága szabadságvesztés-büntetést szabott ki, amennyiben ugyanezen cselekmények a végrehajtó állam területén csak pénzbüntetéssel sújthatók, ami azt jelenti, hogy a végrehajtó állam belső joga szerint nem lehet végrehajtani a szabadságvesztés-büntetést a végrehajtó államban, még akkor is, ha mindez hátrányos az elítélt személy társadalmi beilleszkedésére, valamint családi, társadalmi vagy gazdasági kapcsolataira, illetve egyéb kötődésére?

____________

1 Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).