Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Liège (Belgicko) 23. augusta 2017 – Ministère public/Marin-Simion Sut

(vec C-514/17)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Liège

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Ministère public

Odporca: Marin-Simion Sut

Prejudiciálna otázka

Možno článok 4 bod 6 rámcového rozhodnutia 2002/5841 vykladať tak, že ho nemožno uplatniť na skutok, za ktorý bol uložený trest odňatia slobody súdnym orgánom vydávajúceho členského štátu, v prípade, keď je rovnaký skutok na území vykonávajúceho štátu trestaný len peňažným trestom, z čoho v súlade s vnútroštátnym právom vykonávajúceho štátu vyplýva, že trest odňatia slobody nemožno vykonať vo vykonávajúcom štáte, čo je na ujmu sociálnej reintegrácie odsúdenej osoby a jej rodinných, sociálnych alebo ekonomických alebo iných väzieb?

____________

1 Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 2002, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 34).