Language of document :

Tužba podnesena 15. rujna 2017. – Europska komisija protiv Kraljevine Belgije

(predmet C-543/17)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: J. Hottiaux, L. Nicolae, G. von Rintelen, agenti)

Tuženik: Kraljevina Belgija

Tužbeni zahtjev

utvrditi da je propuštanjem donošenja, najkasnije do 1. siječnja 2016., svih zakona i drugih propisa potrebnih za usklađivanje s Direktivom 2014/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (SL 2014., L 155., str. 1.) ili, u svakom slučaju, propuštanjem priopćavanja tih odredaba Komisiji, Kraljevina Belgija povrijedila obveze koje ima na temelju članka 13. te direktive;

naložiti Kraljevini Belgiji, sukladno članku 260. stavku 3. UFEU-a, plaćanje novčane kazne u iznosu od 54 639,36 eura dnevno, počevši od dana objave presude u ovom predmetu zbog povrede obveze priopćavanja mjera za prenošenje Direktive 2014/61/EU;

naložiti Kraljevini Belgiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Države članice bile su dužne, sukladno članku 13. Direktive 2014/61/EU, donijeti nacionalne mjere za prenošenje najkasnije do 1. siječnja 2016. Komisija smatra da je Kraljevina Belgija povrijedila obveze koje ima na temelju te odredbe.

U svojoj tužbi Komisija predlaže da se Kraljevini Belgiji izrekne dnevna novčana kazna od 54 639,36 eura.

____________