Language of document :

Tožba, vložena 15. septembra 2017 – Evropska komisija/Kraljevina Belgija

(Zadeva C-543/17)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Hottiaux, L. Nicolae, G. von Rintelen, agenti)

Tožena stranka: Kraljevina Belgija

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Kraljevina Belgija s tem, da ni do 1. januarja 2016 sprejela vseh zakonskih in drugih predpisov za uskladitev z Direktivo 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti (UL L 155, str. 1), ali s tem, da teh ukrepov ni sporočila Komisiji, ni izpolnila obveznosti iz člena 13 te direktive;

Kraljevini Belgiji naj se v skladu s členom 260(3) PDEU naloži dnevna kazen v višini 54.639,36 EUR od datuma razglasitve sodbe v tej zadevi zaradi neizpolnitve obveznosti sporočitve ukrepov za popoln prenos Direktive 2014/61/EU;

Kraljevini Belgiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Države članice so morale na podlagi člena 13 Direktive 2014/61/EU sprejeti nacionalne ukrepe za prenos najkasneje do 1. januarja 2016. Komisija meni, da Kraljevina Belgija ni izpolnila obveznosti na podlagi te določbe.

Komisija s tožbo predlaga, da se Kraljevini Belgiji naloži dnevna kazen v višini 54.639,36 EUR.

____________