Language of document :

Žalba koju je 7. rujna 2017. podnio Mikola Janovič Azarov protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 7. srpnja 2017. u predmetu T-215/15, M. J. Azarov protiv Vijeća Europske unije

(predmet C-530/17 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Mikola Janovič Azarov (zastupnici: A. Egger i G. Lansky, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtjeva da,

ukine presudu Općeg suda od 7. srpnja 2015. u predmetu T-215/15;

sam konačno riješi spor i poništi Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/3641 od 5. ožujka 2015. o izmjeni Odluke 2014/119/ZVSP o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini kao i Provedbenu uredbu Vijeća (EU) 2015/3572 od 5. ožujka 2015. o provedbi Uredbe (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini u dijelu u kojem se odnose na tužitelja i naloži Vijeću snošenje troškova postupka pred Općim sudom i pred Sudom;    

podredno drugom žalbenom razlogu predmet vrati na ponovno suđenje Općem sudu koji je vezan pravnom ocjenom sadržanom u presudi Suda i o troškovima odluči naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj ističe sljedeće žalbene razloge:

Opći sud je povrijedio članak 296. UFEU-a i članak 41. Povelje o temeljnim pravima utvrdivši da Vijeće nije pogriješilo u obrazloženju mjera ograničavanja. Vijeće nije dostatno specifično i konkretno izložilo razloge.

Opći sud je pogrešno utvrdio da Vijeće nije povrijedilo temeljna prava. Opći sud je počinio pogrešku u ocjeni povredeprava vlasništva i slobodu poduzetništva. Posebno je počinio pogrešku ocjenivši mjere primjerenima i proporcionalnima. Povrh toga je Opći sud počinio postupovne pogreške te je povrijedio postupovna prava.

Opći sud je pogrešno utvrdio da Vijeće nije zlouporabilo svoje ovlasti. Kao prvo, Opći sud nije proveo poseban nadzor nad tužiteljem. Kao drugo, Opći sud je počinio pogrešku jer je smatrao da je nedostatak konkretnijih dokaza nebitan.

Opći sud je pogrešno utvrdio da Vijeće nije povrijedilo pravo na dobru upravu. Kao prvo, Opći sud je počinio pogreške u navodima koji se odnose na obvezu nepristranosti Vijeća. Drugo, Opći sud je povrijedio opseg obveze savjesne ocjene dokaza. S tim u vezi razvidna je povreda tužiteljevih postupovnih prava.

Opći sud je pogrešno utvrdio da Vijeće nije počinilo „očitu pogrešku u ocjeni”. Kao prvo, Opći sud je povrijedio svoju obvezu nadzora u vezi s pobijanim aktom zbog toga što nije ispitao postupak koji je doveo do donošenja pobijanog akta. Opći sud je pogrešno utvrdio da se Vijeće moglo osloniti samo na dopis iz Ukrajine. Time je Opći sud zanemario obvezu Vijeća da provede dodatna ispitivanja. Nadalje je Opći sud zanemario opseg najnovije sudske prakse Suda u vezi s mjerama ograničavanja. Usto je Opći sud argumentirao čisto politički te je zanemario značenje temeljnih prava u trećoj zemlji.

____________

1 SL 2015., L 62, str. 25.

2 SL 2015., L 62, str. 1.