Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Arbeidshof te Antwerpen (Belgia) la 21 august 2017 – Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat

(Cauza C-509/17)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Arbeidshof te Antwerpen

Părțile din procedura principală

Apelantă: Christa Plessers

Intimate: PREFACO NV, Belgische Staat

Întrebarea preliminară

Dreptul de a alege al cesionarului, prevăzut la articolul 61 alineatul 4 (în prezent articolul 61 alineatul 3) din Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (Legea privind continuitatea întreprinderilor) din 31 ianuarie 2009, care face parte din titlul 4 capitolul 4 din această lege belgiană, care reglementează „reorganizarea judiciară prin transfer sub autoritatea instanței”, este conform cu Directiva 2001/23/CE1 a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități, în special cu articolele 3 și 5 din această directivă, în măsura în care această „reorganizare judiciară prin transfer sub autoritatea instanței” este aplicată în vederea menținerii integrale sau parțiale a cedentului sau a activităților acestuia?

____________

1     JO 2001, L 82, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 20.