Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. rujna 2017. uputilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenija) – Milan Božičevič Ježovnik protiv Republike Slovenije

(predmet C-528/17)

Jezik postupka: slovenski

Sud koji je uputio zahtjev

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Milan Božičevič Ježovnik

Tuženik: Republika Slovenija

Prethodna pitanja

Je li uvoznik (deklarant), koji u trenutku uvoza zatraži oslobođenje od plaćanja PDV-a (uvoz prema postupku 42) jer je roba namijenjena isporuci u drugu državu članicu, odgovoran za plaćanje PDV-a (ako se naknadno utvrdi nepostojanje potrebnih uvjeta za oslobođenje) isto kao što je odgovoran za plaćanje carinske obveze?

U slučaju negativnog odgovora, je li odgovornost uvoznika (deklaranta) istovjetna odgovornosti poreznog obveznika koji obavlja isporuku robe unutar Zajednice, koji je oslobođen od plaćanja PDV-a u skladu s člankom 138. stavkom 1. Direktive o PDV-u?

Valja li u potonjem slučaju subjektivni element uvoznika (deklaranta) kojim se želi zlouporabiti sustav PDV-a, ocjenjivati drukčije od isporuke robe unutar Zajednice iz članka 138. stavka 1. Direktive o PDV-u? Treba li ta ocjena biti blaža s obzirom na činjenicu da u carinskom postupku 42 oslobođenje od plaćanja PDV-a treba prethodno odobriti carinsko tijelo, ili treba biti u većoj mjeri ograničavajuća jer se radi o povezanim transakcijama pri prvom ulasku robe iz trećih zemalja na unutarnje tržište Europske unije?

____________