Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) la 4 septembrie 2017 - Milan Božičevič Ježovnik/Republika Slovenija

(Cauza C-528/17)

Limba de procedură: slovena

Instanța de trimitere

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Părțile

Reclamant: Milan Božičevič Ježovnik

Pârâtă: Republika Slovenija

Întrebările preliminare

Importatorul (declarantul), care, la momentul importului, solicită scutirea de plata TVA-ului (import potrivit regimului 42), întrucât mărfurile sunt destinate să fie livrate în alt stat membru, răspunde pentru plata TVA-ului (atunci când se constată ulterior că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru scutire) în același mod în care răspunde pentru plata datoriei vamale?

În cazul unui răspuns negativ, răspunderea importatorului (declarantului) este aceeași cu răspunderea persoanei impozabile care efectuează o livrare intracomunitară de bunuri scutite, potrivit articolului 138 alineatul (1) din Directiva TVA?

În acest din urmă caz, elementul subiectiv întrunit în persoana importatorului (declarant) constând în intenția de a frauda sistemul TVA trebuie evaluat în mod diferit față de cazul livrării intracomunitare de bunuri prevăzute la articolul 138 alineatul (1) din Directiva TVA? Această evaluare trebuie să fie mai puțin strictă, având în vedere faptul că în regimul vamal 42 scutirea de plata TVA-ului trebuie să fie autorizată în prealabil de autoritatea vamală, sau trebuie să fie mai restrictivă, întrucât este vorba despre tranzacții legate de prima intrare pe piața internă a Uniunii Europene a unor bunuri provenite din țări terțe?

____________