Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 13. září 2017 společností Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 13. července 2017 ve věci T-65/15, Talanton AE v. Evropská komise

(Věc C-539/17 P)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (zástupce: K. Damis, dikigoros)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

zrušit v plném rozsahu rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 13. července 2017 ve věci T-65/15 Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon v. Evropská komise;

vyhovět žalobě uvedené společnosti ze dne 6. února 2015;

zamítnout vzájemnou žalobu Komise;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení vynaložených navrhovatelkou v řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Nesprávné uplatnění zásady dobré víry při plnění dotčené smlouvy – Porušení ustanovení v oblasti subdodávek podle platného finančního nařízení.

Tribunál nesprávně posoudil článek 1134 belgického občanského zákoníku, pokud jde o uplatnění zásady dobré víry při plnění smlouvy.

Tribunál podal nesprávný výklad ustanovení v oblasti subdodávek obsažených v článku 130 a násl. nařízení (EU) č. 2342/2002 a ve smluvních doložkách I.II.2.4 a II.13.1 rámcové smlouvy podepsané pod číslem FP7/2009/1.

Nesprávný výklad a aplikace smluvní doložky a zjevně nesprávné hodnocení důkazů.

Tribunál podal nesprávný výklad doložky II.22., Finanční audity a kontroly, obsažené v příloze II smlouvy, která byla podepsána, když chybně odmítl návrhy žalobkyně/navrhovatelky v tomto ohledu.

Zjevně nesprávné hodnocení důkazů a nedostatečné odůvodnění.

Tribunál se dopustil pochybení, neboť zjevně zkreslil klíčové důkazy, které předložila navrhovatelka a připustila odpůrkyně.

____________