Language of document :

Valitus, jonka Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon on tehnyt 13.9.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-65/15, Talanton v. komissio, 13.7.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-539/17 P)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Valittaja: Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (edustaja: K. Damis, dikigoros)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen 13.7.2017 antama tuomio asiassa T-65/15, Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon v Euroopan komissio, on kumottava kokonaisuudessaan

yhtiön 6.2.2015 nostama kanne on hyväksyttävä

komission vastavalitus on hylättävä

komissio on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Vilpittömän mielen periaatteen virheellinen soveltaminen kyseisen sopimuksen toteuttamisessa – Voimassa olevassa varainhoitoasetuksessa säädettyjen alihankintaa koskevien säännösten rikkominen.

Unionin yleinen tuomioistuin arvioi virheellisesti Belgian siviililain 1134 §:ää vilpittömän mielen periaatteen soveltamisen osalta sopimuksen toteuttamisessa.

Unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti alihankintaa koskevia säännöksiä, joista säädetään asetuksen (EU) N:o 2342/2002 130 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa sekä puitesopimuksen nro FP7/2009/1 sopimuslausekkeissa I.II.2.4 ja II.13.1.

Sopimuslausekkeen virheellinen tulkinta ja soveltaminen ja ilmeisen virheellinen näytön arviointi

Unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti allekirjoitetun sopimuksen liitteessä II olevaa, tarkastuksia ja valvontaa koskevaa II.22 sopimuslauseketta ja hylkäsi virheellisesti valittajan tätä koskevat vaatimukset.

Ilmeisen virheellinen näytön arviointi ja puutteelliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi ilmeisen virheellisesti valittajan esittämää ja vastapuolen myöntämää olennaista näyttöä.

____________