Language of document :

Žalba koju je 13. rujna podnio Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 13. srpnja 2017. u predmetu T-65/15, Talanton AE protiv Europske komisije

(predmet C-539/17 P)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Žalitelj: Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (zastupnik: K. Damis, dikigoros)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

ukinuti u cijelosti presudu Općeg suda Europske unije od 13. srpnja 2017., u predmetu Τ-65/15, Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon protiv Europske komisije;

prihvatiti tužbu navedenog društva od 6. veljače 2015.;

odbiti Komisijinu protutužbu;

naložiti Komisiji snošenje troškova žalitelja koji su nastali u žalbenom postupku.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Pogrešna primjena načela dobre vjere prilikom izvršenja predmetnog ugovora - Povreda odredbi Financijske uredbe na snazi u području podugovaranja.

Opći sud pogrešno je ocijenio članak 1134. belgijskog Građanskog zakonika u odnosu na primjenu načela dobre vjere prilikom izvršenja ugovora.

Opći sud pogrešno je protumačio odredbe u području podugovaranja predviđene u članku 130. i daljnjim člancima Uredbe (EU) br. 2342/2002 i u ugovornim klauzulama I.II.2.4 i II.13.1 Okvirne konvencije sastavljene pod brojem FP7/2009/1.

Pogrešno tumačenje i primjena ugovorne klauzule i očita pogreška u ocjeni dokaza - Opći sud pogrešno je protumačio klauzulu II.22, Kontrole i revizije, iz Priloga II. sastavljene konvencije, pogrešno odbijajući tužiteljeve/žaliteljeve zahtjeve.

Očita pogreška u ocjeni dokaza i nedostatak u obrazloženju

Opći sud počinio je pogrešku time što je očito iskrivio ključne dokaze koje je žalitelj dostavio, a koje je druga strana u postupku prihvatila.

____________