Language of document :

Pritožba, ki jo je Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon vložila 13. septembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 13. julija 2017 v zadevi T-65/15, Talanton AE/Evropska komisija

(Zadeva C-539/17 P)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnica: Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (zastopnik: K. Damis, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 13. julija 2017, v zadevi Τ-65/15, Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Evropska komisija;

ugoditev tožbi te družbe z dne 6. februarja 2015;

zavrnitev nasprotne tožbe Komisije;

naložitev Komisiji plačila stroškov, ki jih je imela pritožnica.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Napačna uporaba načela dobre vere pri izvajanju sporne pogodbe – kršitev določb v zvezi z oddajo javnih naročil podizvajalcem v skladu z veljavno finančno uredbo.

Splošno sodišče je napačno uporabilo člen 1134 belgijskega civilnega zakonika kar zadeva uporabo načela dobre vere pri izvrševanju pogodb.

Splošno sodišče je napačno uporabilo določbe v zvezi z oddajo javnih naročil podizvajalcem iz člena 130 in naslednjih, Uredbe (EU) št. 2342/2002 in pogodbenih klavzul I.II.2.4 in II.13.1 iz okvirne konvencije , zabeležene pod številko FP7/2009/1.

Napačna razlaga in uporaba pogodbene klavzule in očitno napačna presoja dokazov

-    Splošno sodišče je napačno razlagalo klavzulo II.22, kontrole in revizije, Priloge II podpisane konvencije, in napačno zavrnilo zahteve tožeče stranke/pritožnice.

Očitno napačna presoja dokazov in nezadostna obrazložitev.

Splošno sodišče je storilo napako s tem, ko je ključne dokaze, na katere se je sklicevala pritožnica, in ki jih je priznala nasprotna stranka v postopku, očitno izkrivilo.

____________