Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Okresný súd Bratislava II (Σλοβακία) στις 22 Αυγούστου 2017 – Ποινική δίκη κατά ML

(Υπόθεση C-510/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η σλοβακική

Αιτούν δικαστήριο

Okresný súd Bratislava II

Ποινική δίκη ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά

ML

Προδικαστικά ερωτήματα

Συνάδει με το άρθρο 4 της οδηγίας 2012/13/ΕΕ 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (στο εξής: οδηγία 2012/13/ΕΕ), το άρθρο 8, παράγραφος 2, της οδηγίας 2012/13/ΕΕ, το δικαίωμα στην ελευθερία και στην ασφάλεια που προβλέπεται στο άρθρο 6 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαιώματα της υπερασπίσεως που προβλέπονται στο άρθρο 48, παράγραφος 2, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη που προβλέπεται στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκ μέρους των εθνικών αρχών μη παροχή εγγράφως στον κρατούμενο, κατά την περίοδο της κρατήσεως, όλων των πληροφοριών (ήτοι σε πλήρη μορφή) που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, της οδηγίας 2012/13/ΕΕ (ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα προσβάσεως στο υλικό της δικογραφίας) ούτε επέτρεψαν σε αυτόν να ασκήσει προσφυγή κατά της παραλείψεως παροχής πληροφοριών κατά το άρθρο 8, παράγραφος 2, της οδηγίας 2012/13/ΕΕ; Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο ως άνω ερώτημα, θίγει τέτοια παράβαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, τη νομιμότητα της στερήσεως της προσωπικής ελευθερίας, σε περίπτωση κατά την οποία διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση του συλληφθέντος, καθώς και σε περίπτωση παρατάσεως της εν λόγω κρατήσεως, λαμβανομένων υπόψη του άρθρου 6 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 5, παράγραφοι 1, στοιχείο γ΄, και 4, της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών; Για την απάντηση στα προηγούμενα ερωτήματα, ασκεί επιρροή το γεγονός ότι στον κρατούμενο απαγγέλθηκε κατηγορία για σοβαρή αξιόποινη πράξη, για την οποία η εθνική νομοθεσία προβλέπει στερητική της ελευθερίας ποινή ελάχιστης διάρκειας 15 ετών;

Συνάδει με το άρθρο 4 της αποφάσεως-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ2 του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας κατά το άρθρο 4, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 267 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα άρθρα 82 και 83 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη που κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρχή της αναλογικότητας των ποινών που κατοχυρώνεται στο άρθρο 49, παράγραφος 3, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις αρχές της αναλογικότητας, της ενότητας, της αποτελεσματικότητας και της υπεροχής του δικαίου της Ένωσης, εθνική διάταξη, όπως αυτή του άρθρου 172, παράγραφος 3, του σλοβακικού ποινικού κώδικα, σχετικά με την τιμωρία της παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών, η οποία δεν παρέχει στο δικαστήριο τη δυνατότητα να επιβάλει στερητική της ελευθερίας ποινή διάρκειας κατώτερης των 15 ετών, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της εξατομικεύσεως των ποινών; Για την απάντηση στο ερώτημα αυτό, ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών δεν διαπράχθηκε από εγκληματική οργάνωση κατά την έννοια του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Έχει η έννοια της εγκληματικής οργανώσεως, κατά το άρθρο 1 της αποφάσεως-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, αυτοτελές περιεχόμενο λαμβανομένης υπόψη της πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις προϋποθέσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης;

____________

1 ΕΕ 2012, L 142, σ. 1.

2 ΕΕ 2004, L 335, σ. 8