Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Amsterdam (Țările de Jos) la 28 septembrie 2017 - Openbaar Ministerie/Samet Ardic

(Cauza C-571/17)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Amsterdam

Părțile din procedura principală

Reclamant: Openbaar Ministerie

Pârât: Samet Ardic

Întrebarea preliminară

În cazul în care persoana solicitată a fost declarată vinovată printr-o hotărâre definitivă în cadrul unei proceduri care s-a desfășurat în prezența sa și a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, a cărei executare a fost suspendată condiționat, procedura ulterioară în cadrul căreia instanța, în lipsa persoanei solicitate, dispune revocarea acestei suspendări pentru motivul nerespectării condițiilor și al sustragerii de la controlul și de la indicațiile unui agent de supraveghere constituie un „proces în urma căruia a fost pronunțată decizia” în sensul articolului 4a din Decizia-cadru 2002/584/JAI1 ?

____________

1 Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 3).