Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Amsterdam (Țările de Jos) la 28 septembrie 2017 – Openbaar Ministerie/Daniel Adam Popławski

(Cauza C-573/17)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Amsterdam

Părțile din procedura principală

Reclamant: Openbaar Ministerie

Pârât: Daniel Adam Popławski

Întrebările preliminare

În cazul în care autoritatea judiciară de executare nu poate interpreta dispozițiile naționale adoptate în aplicarea unei decizii-cadru astfel încât aplicarea lor să conducă la un rezultat conform cu decizia-cadru, aceasta este obligată, în temeiul principiului supremației, să lase neaplicate dispozițiile naționale incompatibile cu dispozițiile deciziei-cadru menționate?

Declarația unui stat membru prevăzută la articolul 28 alineatul (2) din Decizia-cadru 2008/909/JAI1 este valabilă în cazul în care nu a fost prezentată „la adoptarea prezentei decizii-cadru”, ci la o dată ulterioară?

____________

1 Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană (JO L 327, p. 27).