Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vestre Landsret (Danmark) den 12. oktober 2017, Skatteministeriet mod Baby Dan A/S

(Sag C-592/17)

Processprog: dansk

Den forelæggende ret

Vestre Landsret

Parter

Sagsøger: Skatteministeriet

Sagsøgte: Baby Dan A/S

Præjudicielle spørgsmål

Skal spindlere med de konkrete karakteristika anses som en del af børnesikkerhedsgitteret?

Hvis det første spørgsmål besvares bekræftende, således at spindlerne skal anses som en del af børnesikkerhedsgitteret, skal spindlerne da henføres til KN position 9403 90 10 eller KN position 7326 og 4421?

Hvis det første spørgsmål besvares benægtende, således at spindlerne ikke skal anses som en del af børnesikkerhedsgitteret, skal spindlerne da henføres til KN position 7318 15 90 eller KN position 7318 19 00?

Hvis spindlere med de konkrete karakteristika skal henføres til KN position 7318 15 90, anmodes EU-Domstolen om at besvare følgende præjudicielle spørgsmål:

Er forordning 91/2009 af 26. januar 20091 , hvorved der indføres endelig antidumpingtold på importen af visse skruer fra Kina, ugyldig som følge af, at Kommissionen og Rådet - ifølge WTO's Appellate Body - baserede sig på en proces, der knyttede definitionen af EU erhvervsgrenen til EU producenternes villighed til at indgå i stikprøve og til at blive kontrolleret, resulterende i en selv-selekteringsproces i industrien, som indebar en materiel risiko for forvrængning af undersøgelsen og resultatet.

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 af 26. januar 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT 2009 L 29, s. 1)