Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vestre Landsret (Tanska) on esittänyt 12.10.2017 – Skatteministeriet v. Baby Dan A/S

(asia C-592/17)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Vestre Landsret

Pääasian asianosaiset

Hakija: Skatteministeriet

Vastapuoli: Baby Dan A/S

Ennakkoratkaisukysymykset

–    Onko puristuskiinnittimiä konkreettisten ominaisuuksiensa ja piirteidensä perusteella pidettävä lasten turvaportin osana?

–    Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi ja puristuskiinnittimiä on pidettävä lasten turvaportin osana, onko puristuskiinnittimet luokiteltava CN-nimikkeeseen 9403 90 10 vai CN-nimikkeisiin 7326 ja 4421?

–    Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi eikä puristuskiinnittimiä ole pidettävä lasten turvaportin osana, onko puristuskiinnittimet luokiteltava CN-nimikkeeseen 7318 15 90 vai 7318 19 00?

Jos puristuskiinnittimet on konkreettisten ominaisuuksiensa ja piirteidensä perusteella luokiteltava CN-nimikkeeseen 7318 15 90, unionin tuomioistuimelta pyydetään vastausta seuraavaan ennakkoratkaisukysymykseen:

–    Onko lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa 26.1.2009 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 91/20091 jätettävä soveltamatta sen perusteella, että komissio ja neuvosto noudattivat WTO:n valituselimen mukaan prosessia, jossa unionin tuotannonalan määritelmä liitettiin unionin tuottajien valmiuteen suostua otokseen ja tutkittavaksi, ja tämän vuoksi prosessi perustui teollisuuden toimijoiden itsevalintaan, mistä aiheutuu tutkimuksen ja tuloksen olennaisen vääristymisen vaara?”

____________

1 Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa 26.1.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 91/2009 (EUVL 2009, L 29, s. 1).