Language of document :

Kanne 21.8.2017 – Euroopan komissio v. Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta

(Asia C-503/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Tomat ja J. Tomkin)

Vastaaja: Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

Vaatimukset

On todettava, että Yhdistynyt kuningaskunta on jättänyt noudattamatta direktiivin 95/60/EY1 mukaisia velvoitteitaan, kun se on sallinut merkityn polttoaineen käyttämisen yksityisen huviveneen polttoaineena,

Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio katsoo, että sen salliminen, että merkittyä polttoainetta käytetään yksityisen huviveneen polttoaineena, on perustavanlaatuisesti direktiivin 95/60/EY vastaista. Velvollisuudella merkitä polttoaine, jolle on myönnetty valmisteveron alennus, pyritään erityisesti takaamaan se, että kyseiset polttoaineet voidaan helposti erottaa polttoaineesta, josta on maksettu täysimääräinen valmistevero. Kansallinen toimenpide vaikuttaa kuitenkin siten, että kun yksityisen huviveneen, joka on tankattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tankista löydetään merkittyä polttoainetta, merkitsemisen perusteella ei ole mahdollista määrittää, kannettiinko polttoaineesta täysimääräinen vai alennettu valmistevero.

____________

1 Kaasuöljyn ja lentopetrolin merkitsemisestä veron määräämiseksi 27.11.1995 annettu neuvoston direktiivi 95/60/EY (EYVL 1995, L 291, s. 46).