Language of document :

2017. augusztus 21-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

(C-503/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Tomat és J. Tomkin meghatalmazottak)

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy az Egyesült Királyság, mivel lehetővé tette jelölőanyaggal ellátott üzemanyag magánjellegű, kedvtelési célú hajókban történő felhasználását, megsértette a 95/60/EK irányelvből1 eredő kötelezettségeit;

a Bíróság Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság úgy véli, hogy a jelölőanyaggal ellátott üzemanyag magánjellegű, kedvtelési célú hajók meghajtása céljából való értékesítésének lehetővé tétele alapvetően összeegyeztethetetlen a 95/60/EK irányelvvel (a továbbiakban: adóügyi jelölőanyagról szóló irányelv). Az üzemanyag jelölőanyaggal való ellátására irányuló kötelezettség, amely üzemanyagok kedvezményes mértékű jövedéki adó hatálya alá tartoznak, kifejezetten annak biztosítására irányul, hogy ezen üzemanyagok egyértelműen megkülönböztethetőek legyenek azon üzemanyagoktól, amelyek tekintetében rendes mértékű jövedéki adó került megfizetésre. Ugyanakkor a nemzeti intézkedés következtében amennyiben jelölőanyaggal ellátott üzemanyagot találnak valamely magánjellegű, kedvtelési célú hajó üzemanyagtartályában, amelyet az Egyesült Királyságban töltöttek meg, a jelölőanyag alapján nem állapítható meg, hogy a használt üzemanyag után a teljes vagy a kedvezményes adómérték szerint fizették-e meg a jövedéki adót.

____________

1 A gázolaj és a kerozin adóügyi jelölőanyagáról szóló 1995. november 27-i 95/60/EK tanácsi irányelv (HL 1995. L 291., 46. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 289. o.).